Johnson & Johnson ogłasza dane z realnej praktyki klinicznej w warunkach rzeczywistych oraz z 3 faz


2021-09-24
Dodatkowe dane wskazują, że dawka przypominająca zwiększa ochronę 94 procent skuteczności ochrony w USA po podaniu dawki przypominającej po dwóch miesiącach Czterokrotny wzrost liczby przeciwciał przy podaniu szczepionki po dwóch miesiącach 12-krotny wzrost liczby przeciwciał przy podaniu dawki

- Firma Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) ("Firma") ogłosiła dziś nowe dane, które potwierdzają wysoką skuteczność ochronną szczepionki Janssen przeciw COVID-19. 1,2, [i] Nowe dane wykazały również, że ochrona przed COVID-19 wzrasta po podaniu dawki przypominającej szczepionki.1Profil bezpieczeństwa szczepionki pozostał pozytywny. Szczepionka pozostaje ogólnie dobrze tolerowana po podaniu dawki przypominającej.1

 

"Nasze obszerne  dowody w realnej praktyce klinicznej i w badaniach fazy 3 potwierdzają,
że jednodawkowa szczepionka Johnson & Johnson zapewnia znaczną ochronę przed hospitalizacjami związanymi z COVID-19. Dodatkowo, nasze dane z badań fazy 3 potwierdzają ochronę przed zgonami związanymi z COVID-19" –powiedział dr hab. Mathai Mammen, szef pionu badawczo-rozwojowego Janssen w strukturach Johnson & Johnson. "Nasza jednodawkowa szczepionka generuje silną odpowiedź immunologiczną i długotrwałą pamięć immunologiczną. Po podaniu dawki przypominającej szczepionki Johnson & Johnson COVID-19, siła ochrony przed COVID-19 wzrasta jeszcze bardziej. ”

 

"Ochrona jak największej liczby osób przed hospitalizacją i śmiercią ma kluczowe znaczenie ze względu na ciągłe rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 i szybko pojawiających się wariantów. Jednodawkowa szczepionka przeciw COVID-19, która jest łatwa w użyciu, dystrybucji i podawaniu oraz zapewnia znaczną ochronę, ma kluczowe znaczenie dla zaszczepienia globalnej populacji" - powiedział Dr Paul Stoffels, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego i dyrektor naukowy w firmie Johnson & Johnson. "Jednocześnie mamy obecnie  dowody na to, że dawka przypominająca jeszcze bardziej zwiększa ochronę przed COVID-19. Oczekiwane jest także , że dawka ta znacznie wydłuży czas trwania ochrony."

 

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) i planuje przekazać te dane innym organom regulacyjnym, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz krajowym technicznym grupom doradczym ds. szczepień ochronnych (NITAG) na całym świecie, aby w razie potrzeby mogły one pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalnych strategii podawania szczepionek.

 

Dane te zostały podsumowane poniżej:

 

Szczepionka jednodawkowa firmy Janssen wykazała znaczną ochronę w praktyce klinicznej4

 

W badaniu dowodów pochodzących z praktyki klinicznej dotyczących szczepionki Janssen przeciwko COVID-19 zgłoszonych do tej pory w Stanach Zjednoczonych wykazano stabilną skuteczność szczepionki wynoszącą 79 procent (CI, 77%-80%) w przypadku zakażeń związanych z COVID-19 i 81 procent (CI, 79%-84%) w przypadku hospitalizacji związanych z COVID-19.

 

Nie było dowodów na zmniejszenie skuteczności w okresie trwania badania, w czasie gdy wariant Delta stał się dominujący w Stanach Zjednoczonych.4 Dane dotyczące sekwencjonowania nie były dostępne do analizy.4W badaniu wzięło udział 390 000 osób, które otrzymały szczepionkę Janssen przeciwko COVID-19 i około 1,52 miliona osób nieszczepionych, dopasowanych pod względem wieku, płci, daty, trzycyfrowego kodu pocztowego oraz chorób współistniejących i predyktorów ciężkości zakażenia COVID-19, prowadzonym od marca do końca lipca 2021 roku.4

 

Dane te są zgodne z wynikami badania fazy 3 ENSEMBLE, w którym obserwowano znaczną ochronę przed ciężkim/krytycznym przebiegiem choroby i śmiercią przez co najmniej 28 dni po ostatnim szczepieniu:2

·         75-procentowa skuteczność ogólna (CI, 65%-82%) wobec ciężkiej/krytycznej postaci COVID-19, we wszystkich kohortach wiekowych i we wszystkich krajach objętych badaniem.2

·         W USA: 74% skuteczności przeciwko ciężkiemu/krytycznemu przebiegowi COVID-19 (CI, 39%-91%); 89% przeciwko hospitalizacji (CI, 24%-100%); 83% przeciwko zgonowi związanemu z COVID-19 (CI, 41%-97%). 2

 

Kolejna iniekcja w drugim miesiącu po przyjęciu szczepionki zapewniała 94%
(CI, 58%-100%) ochronę przed COVID-19 w USA.
2

 

W badaniu fazy 3 ENSEMBLE 2 wykazano, że kolejna dawka szczepionki Janssen przeciwko COVID-19 podana 56 dni po pierwszej dawce zapewnia:2

·         100-procentową ochronę (CI, 33%-100%) przed ciężkim/krytycznym przebiegiem COVID-19 - co najmniej 14 dni po ostatnim szczepieniu. 2

·         76-procentową ochronę przed objawowym COVID-19 w skali globalnej (CI, 55%-88%).2

·         94-procentową ochronę przed objawowym zakażeniem wirusem COVID-19 w USA (CI, 58%-100). 2

 

 

Iniekcja przypominająca po sześciu miesiącach zapewnia 12-krotny wzrost liczby przeciwciał1

 

Kiedy dawka przypominająca szczepionki  Janssen przeciwko COVID-19 została podana sześć miesięcy po pierwszej iniekcji, poziom przeciwciał wzrósł dziewięciokrotnie tydzień po szczepieniu i nadal wzrastał do 12-krotnego poziomu cztery tygodnie po szczepieniu. 3

 

Po podaniu dawki przypominającej szczepionki Janssen przeciwko COVID-19 dwa miesiące po pierwszej iniekcji, poziom przeciwciał wzrósł od czterech do sześciu razy w porównaniu z poziomem obserwowanym po pojedynczej dawce. 3

 

Jednodawkowa szczepionka COVID-19 firmy Johnson & Johnson, opracowana przez należące do niej spółki Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, otrzymała 27 lutego 2021[ii] r. pozwolenie na stosowanie w stanach zagrożenia w Stanach Zjednoczonych, a 11 marca warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (Conditional Marketing Authorisation, CMA) wydane przez Komisję Europejską.[iii] Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała Wykaz zastosowań nadzwyczajnych w dniu 12 marca,[iv] a Spółka otrzymała tymczasową rekomendację Strategicznej Doradczej Grupy Ekspertów (SAGE) ds. Immunizacji dla WHO w dniu 17 marca.[v] Wiele innych pozwoleń zostało wydanych w krajach na całym świecie, a proces składania wniosków regulacyjnych jest w toku.

 

-      Uwagi dodatkowe -

 

Badanie pochodzące z praktyki klinicznej4

W największym badaniu skuteczności szczepionki (VE) opartym na rzeczywistych dowodach dotyczących uczestników otrzymujących w Stanach Zjednoczonych jednodawkową szczepionkę Janssen przeciwko COVID-19, zespół badawczo-rozwojowy firmy Janssen, Uniwersytet Harvarda i firma Aetion wykorzystały bazę danych HealthVerity, która zawierała dynamiczne, zanonimizowane informacje na poziomie pacjenta. 4W badaniu tym porównano około 390 000 osób, które otrzymały jednodawkową szczepionkę COVID-19 firmy
i około 1,52 miliona osób nieszczepionych, dopasowanych pod względem wieku, płci, daty, trzycyfrowego kodu pocztowego oraz chorób współistniejących i predyktorów ciężkości zakażenia COVID-19. 4

 

 

Więcej informacji na temat wielokierunkowego podejścia firmy do pomocy w zwalczaniu pandemii można znaleźć na stronie: www.janssen.com/emea

 

# # #

O Johnson & Johnson

W Johnson & Johnson wierzymy, że zdrowie jest podstawą życia, rozwoju społeczności
i postępu. Dlatego od ponad 130 lat dążymy do tego, aby ludzie mogli cieszyć się dobrym zdrowiem na każdym etapie życia i w każdym wieku. Dziś, jako największa firma w branży ochrony zdrowia o najszerszym zakresie działalności na świecie, zobowiązujemy się
do wykorzystania naszego zasięgu i skali dla dobra ludzkości. Dążymy do tego, aby leki były dostępne w przystępnej cenie i aby każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, mógł cieszyć się zdrowym ciałem i duchem. Łączymy nasze zaangażowanie, naukę
i innowacyjność, aby trwale zmienić przyszłość zdrowia ludzkości. Obserwuj nas
na @JNJNews.

 

 

 

 

O Janssen

W Janssen tworzymy przyszłość, w której choroby będą należały do przeszłości. W Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson niestrudzenie pracujemy nad tym,
aby taka przyszłość stała się rzeczywistością dla pacjentów na całym świecie. Chcemy
to osiągnąć, wykorzystując do walki z chorobami zdobycze nauki, poprawiając dostęp
do leczenia dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i okazując serce zwłaszcza
w najtrudniejszych sytuacjach. Skupiamy się na tych obszarach medycyny, w których możemy dokonać największych zmian. Są to choroby układu krążenia i metaboliczne, choroby immunologiczne, choroby zakaźne i szczepionki, psychiatria, onkologia i nadciśnienie płucne. Obserwuj nas na @JanssenPolska.

 

Źródła:[i] Polinski J. et al. Effectiveness of the Single-Dose Ad26.COV2.S COVID Vaccine. medRxiv 2021.09.10.21263385; doi: https://doi.org/10.1101/2021.09.10.21263385

[ii] Johnson & Johnson. Johnson & Johnson COVID-19 Vaccine Authorised by U.S. FDA For Emergency Use - First Single-Shot Vaccine in Fight against Global Pandemic. Dostępne pod adresem: https://www.jnj.com/johnson-johnson-covid-19-vaccine-authorized-by-u-s-fda-for-emergency-usefirst-single-shot-vaccine-in-fight-against-global-pandemic. Ostatni dostęp: Wrzesień 2021.

[iii] Janssen. Johnson & Johnson Single-Shot COVID-19 Vaccine Granted Conditional Marketing Authorization by European Commission. Dostępne pod adresem: https://www.janssen.com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/jj_single-shot_covid-19_vaccine_granted_conditional_marketing_authorization_by_ec.pdf. Ostatni dostęp: Wrzesień 2021.

[iv] Janssen. Johnson & Johnson Single-Shot COVID-19 Vaccine Granted Emergency Use Listing by the World Health Organization. Dostępne pod adresem: https://www.janssen.com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/johnson_johnson_single-shot_covid-19_vaccine_granted_emergency_use_listing_by_the_world_health_organization.pdf. Ostatni dostęp: Wrzesień 2021.

[v] Johnson & Johnson. Oświadczenie w sprawie tymczasowego zalecenia SAGE wspierającego stosowanie szczepionki COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Dostępne pod adresem: https://www.jnj.com/statement-on-the-interim-sage-recommendation-supporting-the-use-of-the-johnson-johnson-covid-19-vaccine. Ostatni dostęp: Wrzesień 2021.

Nadesłał:

Mateusz Rogowski

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl