Monitoring.pl


2023-09-28
Elektroniczne systemy kontroli zwiększają skuteczność ochrony i stanowią antidotum na rosnące koszty pracy.

 

Stały nadzór wizyjny nad strzeżonym obiektem lub obszarem wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami, takimi jak szczegółowa analiza wzbudzającego podejrzenia obrazu czy wideoweryfikacja – takie m.in. wzmacniające bezpieczeństwo elektroniczne rozwiązania – zapewniają doświadczeni specjaliści Monitoring.pl. Ich usługa to odpowiedź na obecne wyzwania dotyczące coraz większej skuteczności zabezpieczeń elektronicznych przy rosnących stale kosztach pracy m.in. w ochronie fizycznej. Z rozwiązań Monitoring.pl korzystać mogą bowiem także firmy działające na rynku security, które – w trosce o dostarczenie jak najlepszej jakości serwisu swoim klientom – uzyskują efektywne wsparcie technologiczne. Dostarczane przez Monitoring.pl dane mogą m.in. stać się kluczowymi przy uzyskaniu stuprocentowej skuteczności świadczonej ochrony.

Obsługiwana przez doświadczonych operatorów obserwacja wizyjna obiektów, obszarów, pojazdów czy nawet osób staje się dziś elementem codzienności, a także stałym czynnikiem zapewniania skutecznej ochrony przed kradzieżą, bezprawną obserwacją czy zniszczeniem. Dostosowane do indywidualnych potrzeb inteligentne rozwiązania technologiczne w tym obszarze to główna specjalizacja Monitoring.pl – stworzonej przez doświadczonych w branży ochrony osób i mienia specjalistów, którzy w ten sposób odpowiadają na obecne wyzwania rynku security.

- Funkcjonalność całego systemu „dopasowujemy” do zapotrzebowania klienta, proponując zarazem najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, co stanowi w istocie nową, ale bardzo istotnie uzupełniającą, a przez to – wspierającą – propozycję zarówno dla samych właścicieli czy administratorów obiektów i terenów m.in. parkingów czy biurowców, osiedli i bloków mieszkalnych. Posiadamy własną ultranowoczesną stację monitoringu wizyjnego, obsługiwaną przez doświadczonych operatorów ze wsparciem technicznym i operacyjnym firmy Keratronik, z którą związani jesteśmy strukturalnie – zaznacza Sławomir Wagner, prezes Monitoring.pl; w przeszłości były i długoletni prezes Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia. Według niego, dziś usługa security opierać się powinna właśnie o rozwiązania technologiczne. Stanowią one bowiem konieczne wsparcie dla zatrudnionych w ochronie wykwalifikowanych osób.

Oprócz stałego, elektronicznego nadzoru wizyjnego, Monitoring.pl zapewnia takie usługi jak: wideoweryfikacja czyli wykrywanie osób i obiektów wg. algorytmu, wideo-obchody czyli automatyczne wykonywanie przez system wirtualnego obchodu wg. schematu, wykrywanie intruzów, a więc wirtualne wyznaczanie tzw. bezpiecznych stref, rozpoznawanie rodzaju obserwowanego obiektu w ruchu, detekcję i śledzenie znikających oraz pojawiających się obiektów w tle, zliczanie ruchu osobowego, rozpoznawanie twarzy, a nawet – tablic rejestracyjnych i rodzaju pojazdów. Poza tym, specjaliści Monitoring.pl wspierają kontrolę pracowników oraz przestrzeganie przepisów BHP, wykrywają wycieki wody czy paliw, pożary lub inne zagrożenia tego rodzaju w obiekcie czy strzeżonym terenie.

Jak informuje Sławomir Wagner, każdy rodzaj rozwiązania, dostosowany jest zarówno do indywidualnej specyfiki chronionego obiektu czy obszaru, jak i do potrzeb zamawiającego usługę monitoringu klienta. Dotyczy to także firm, które świadczą dla niego usługę ochrony i wynajmują w tym celu od Monitoring.pl wysoko zaawansowane technologicznie wsparcie. Tu możliwe jest wzbogacenie stałych funkcjonalności o dodatkowe, które uwzględniają indywidualny charakter strzeżonego dobra. – Z naszą usługą idziemy nawet jeszcze dalej. Dogłębna znajomość rynku ochrony, a przede wszystkim rozeznanie perspektyw jego rozwoju, umożliwia nam także sformułowanie unikalnych specjalizacji, które wykorzystać mogą nasi klienci – tłumaczy Sławomir Wagner i wymienia tu m.in. weryfikacyjny audyt systemów ochrony, dzięki któremu Monitoring.pl buduje nową koncepcję zabezpieczenia obiektu Klienta. To swego rodzaju rozwiązania hybrydowe czyli ochrona fizyczna połączona z inteligentnym monitoringiem wizyjnym.

Doskonale przygotowana kadra operatorów oraz wsparcie techniczne i operacyjne w terenie, dzięki kooperacji z firmą KERATRONIK, z własną nowoczesną Stacją Monitoringu Wizyjnego zlokalizowaną w Warszawie, systemy CCTV u Klienta lub projektowanie i wykonanie kompleksowe takich rozwiązań w tym obszarze, a przez to wszystko - optymalizowanie kosztów usług ochrony stanowią główne wyznaczniki oferowanej przez Monitoring.pl usługi. – Dzięki korzystaniu z naszego serwisu, klient może zaoszczędzić w skali miesiąca nawet do 30 procent, jeśli chodzi o koszty ochrony. Dzieje się to np. przez dobieranie funkcjonalności według życzenia klienta lub według specyfikacji obiektów, stosując rozwiązanie „szyte na miarę”, integrację systemów analitycznych i rozwiązań CCTV, i to bez względu na rodzaj ich producenta – wskazuje prezes Monitoring.pl.

W szczególności oszczędność możliwa jest do osiągnięcia za pomocą:

·        redukcji kosztów ochrony przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności systemu – tu nawet o 50 proc.,

·        zastosowania funkcjonalności dodatkowych, według potrzeb indywidualnych zleceniodawcy,

·        wykorzystaniu sztucznej inteligencji AI przy analizie obrazu, bowiem system sam uczy się zachowań użytkowników i natychmiastowo reaguje alarmem na odstępstwa od schematów.

·        Poza tym system rozpoznaje elementy charakterystyczne obserwowanego i wykrywa jego obecność w każdych warunkach i okolicznościach (także w tłumie), dysponuje też zdolnością śledzenia osób i pojazdów po całym terenie obiektu znajdującego się pod stałą obserwacją, nadając się do weryfikacji tożsamości przy ruchu automatycznym, jak również pracuje z materiałem wideo nagranym na dysku (zdolności detekcyjne podejrzanych obiektów już po zdarzeniu), a wreszcie rekomendowany jest do wsparcia projektów Loss Prevention (głównie dla branży retail i HORECA).

- W ten sposób wysoko efektywnie wspieramy, a nawet pomagamy zastępować tradycyjną ochronę fizyczną np. osiedli mieszkaniowych naszymi zaawansowanymi systemami monitoringu wizyjnego. To właśnie jest nasza odpowiedź na dzisiejsze potrzeby rynku, kiedy do czynienia mamy m.in. ze wzrostem cen energii i wynikającymi z tego konsekwencjami w tym obszarze, które dotykają wszystkich obywateli, bo wpływają na wzrost kosztów – np. czynszów, rachunków czy utrzymania miejsc zamieszkania polskich rodzin, a także najmu i korzystania z powierzchni komercyjnych – uważa Sławomir Wagner. W jego bowiem opinii wykorzystanie technologicznych rozwiązań w ochronie, w tym zwłaszcza monitoringów GPS, a przede wszystkim – wizyjnego, to kolejny etap w rozwoju usług security. – Dziś to właśnie nowoczesne technologie, korzystające z możliwości Sztucznej Inteligencji, praktycznie bez ograniczeń, wyznaczają najwyższe standardy na rynku ochrony osób i mienia – przyznaje. Dlatego, jak dodaje, propozycja Monitoring.pl skierowana jest w dużej mierze także do firm sektora security, zwłaszcza takich, którym trudno byłoby zrealizować teraz wysoko budżetowe inwestycje w sprzęt i zapewnić samodzielnie wysoko wyspecjalizowaną usługę ochrony swoim klientom. – Tysiące podmiotów gospodarczych, jakie działają na rynku security, dysponuje bowiem wyposażeniem o bardzo podstawowym charakterze – np. instalacjami alarmowymi, zaś ich głównym zasobem są pracownicy. Obecna sytuacja wymusza na takich firmach współpracę z operatorami nowoczesnych systemów, przede wszystkim monitoringu wizyjnego. Wymaga to jednak od ich pracowników stałego podnoszenia kwalifikacji, i to zarówno w obszarze swojej wartości - np. posiadanie statusu Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej, jak i umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy technologicznych – twierdzi Sławomir Wagner, zwracając uwagę, że współpracując z Monitoring.pl, wiele małych i średnich przedsiębiorstw sektora security, zwiększyłoby znacznie swoją atrakcyjność i wprowadziłoby szerzej nowoczesność do polskiego sektora ochrony. – Zacieśniamy kooperację z lokalnymi firmami, które dostrzegły już szansę w skorzystaniu z naszej oferty. Jesteśmy dla nich kooperantem, który umożliwia im ugruntowanie swojej pozycji na wielu lokalnych rynkach – zauważa prezes Monitoring.pl. Według niego, główna wartość takiej współpracy pojawia się właśnie, gdyż widać obecnie wyraźną presję ze strony zleceniodawców na jeszcze większą skuteczność zapewniania bezpieczeństwa przy coraz częstszej potrzebie ograniczania liczby zatrudnionych do ochrony fizycznej osób - ze względu na dynamicznie rosnące koszty pracy, np. przez stałe, skokowe wręcz, zwiększanie minimalnej stawki godzinowej, w oparciu o którą wypłacane są w tej branży wynagrodzenia.

Monitorng.pl korzysta w dużej mierze z infrastruktury firmy Keratronik, która zajmuje się już teraz monitorowaniem ponad 200.000 obiektów (głównie ruchomych), co daje mocne podstawy, by zagwarantować wysoką jakość pokrewnych usług dozoru wideo na indywidualne potrzeby klientów. Zastosowane przez Keratronik rozwiązania dają bowiem możliwość np. rozpoznawania tablic rejestracyjnych aut czy sterowania otwieraniem i zamykaniem barier (szlabany, bramy), jak również alarmowania o wypadku szybko poruszającej się osobie o nieprawidłowościach w ruchach osobowych lub pojazdów, a także zawiadamiania o podejrzeniach planowanych przestępstw (kradzieży, włamań, oszustw czy wyłudzeń).

https://m.monitoring.pl/

Nadesłał:

iwonamichalowska

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl